O nás

Spoločnosť ecol Trade bola založená v roku 2009 v Nitre. Od februára 2021 disponuje ecol Trade vlastným spracovateľským podnikom, v ktorom realizujeme predbežné spracovanie BIO odpadu. Pre našich zákazníkov realizujeme zber, prepravu a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. Zabezpečujeme odber kuchynských odpadov z obcí a miest na základe doručenej objednávky zo strany producenta vedľajších živočíšnych produktov.

Efektívne nakladanie s odpadmi a tiež zvyšovanie úrovne vašej podnikateľskej činnosti pre vas zabezpečí permanentný odber VŽP. Naša spoločnosť ecol Trade s.r.o. so sídlom v meste Nitra disponuje všetkými oprávneniami na nakladanie s odpadom s danou činnosťou.

Keďže pôvodcom odpadu vzniká povinnosť odovzdať odpad len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom, ponúkame vám naše služby za výhodné ceny. Zbavíme vás odpadu rýchlo a jednoducho. Preto nás v prípade záujmu neváhajte kontaktovať.

 

Zásady manipulácie, zberu, prepravy a nakladania s VŽP: 

Oprávnená osoba:

  • z uvedených informácií vyplýva povinnosť pôvodcovi odpadu povinne odovzdať odpad len osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadom 
  • dovoľujem si oznámiť, že spoločnosť ecol Trade s.r.o., Nitra, disponuje všetkými potrebnými rozhodnutiami, ktoré sú s touto činnosťou spojené, a našim obchodným partnerom budú poskytnuté, v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, nakladaním s VŽP a VP

Ocenenie za finančnú stabilitu