Služby

V oblasti zberu, spracovania a likvidácie kuchynských a iných odpadov vám ponúkame široký sortiment služieb. Vyberte si z našej ponuky služieb a neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci vám radi poskytnú všetky potrebné informácie ohľadom nových optimálnych riešení, ako nakladať s kuchynským odpadom, jedlými olejmi či bioodpadom. Prezrite si ponuku našich služieb a vyberte si ešte dnes.

 Poskytujeme:

  • dopravu
  • zber
  • hygienizáciu nádob
  • evideniciu aplikáciou ecol Trade
  • skladovanie
  • likvidáciu odpadov

Naša spoločnosť disponujem schváleným zariadením na tepelnú úpravu kuchynských odpadov/ hygienizácia/

Nakladanie s VP a VŽP 3 - kuchynský odpad

Dovoľte, aby sme vás touto cestou informovali o nových trendoch v legislatíve, ktoré sa významným spôsobom dotknú vášho podnikania. Zároveň si vám dovoľujeme ponúknuť komplexné riešenie problematiky odstránenie odpadu z kuchýň a reštaurácii. Na základe štandardizácie legislatívy EÚ dochádza k obmedzovaniu skrmovanie zvyškov pochutín a nedojedených zvyškov jedál. S týmito odpadmi sa musí zaobchádzať v rámci sprísnených noriem. Ecol Trade, s.r.o. pre tento segment pripravilo kompletnú produktovú stratégiu. Zvoz je realizovaný špeciálnymi vozidlami v rámci servisu sú poskytované aj špeciálne nádoby s dokonale tesniacim vekom, ktoré zabraňujú šíreniu zápachov. Nádoby plne vyhovujú hygienickým požiadavkám v gastronómii, sú ľahko umývateľné a bez hrán, aby sa dali ľahko čistiť. Ecol Trade, s.r.o. zabezpečuje tiež odber zvyškových olejov na vyprážanie z fritéz. Oleje sú zhromažďované v rovnakých zberných nádobách.

U nás v spoločnosti ecol Trade kladieme dôraz na individuálny prístup skúsených odborníkov ku každému klientovi a vytvorenie čo najideálnejších podmienok spolupráce, výhodných pre obe strany. V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom online kontaktného formulára, ktorý nájdete na našej webovej stránke. Tešíme sa na spoluprácu.