Služby

V oblasti zberu, spracovania a likvidácie kuchynských a iných odpadov vám ponúkame široký sortiment služieb. Vyberte si z našej ponuky služieb a neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci vám radi poskytnú všetky potrebné informácie ohľadom nových optimálnych riešení, ako nakladať s kuchynským odpadom, jedlými olejmi či bioodpadom. Prezrite si ponuku našich služieb a vyberte si ešte dnes.

 Poskytujeme:

  • dopravu
  • zber
  • hygienizáciu nádob
  • evideniciu aplikáciou ecol Trade
  • skladovanie
  • likvidáciu odpadov

Naša spoločnosť disponujem schváleným zariadením na tepelnú úpravu kuchynských odpadov/ hygienizácia/

Nakladanie s VP a VŽP 3 - kuchynský odpad

Dovoľte, aby sme vás touto cestou informovali o nových trendoch v legislatíve, ktoré sa významným spôsobom dotknú vášho podnikania. Zároveň si vám dovoľujeme ponúknuť komplexné riešenie problematiky odstránenie odpadu z kuchýň a reštaurácii. Na základe štandardizácie legislatívy EÚ dochádza k obmedzovaniu skrmovanie zvyškov pochutín a nedojedených zvyškov jedál. S týmito odpadmi sa musí zaobchádzať v rámci sprísnených noriem. Ecol Trade, s.r.o. pre tento segment pripravilo kompletnú produktovú stratégiu. Zvoz je realizovaný špeciálnymi vozidlami v rámci servisu sú poskytované aj špeciálne nádoby s dokonale tesniacim vekom, ktoré zabraňujú šíreniu zápachov. Nádoby plne vyhovujú hygienickým požiadavkám v gastronómii, sú ľahko umývateľné a bez hrán, aby sa dali ľahko čistiť. Ecol Trade, s.r.o. zabezpečuje tiež odber zvyškových olejov na vyprážanie z fritéz. Oleje sú zhromažďované v rovnakých zberných nádobách.

U nás v spoločnosti ecol Trade kladieme dôraz na individuálny prístup skúsených odborníkov ku každému klientovi a vytvorenie čo najideálnejších podmienok spolupráce, výhodných pre obe strany. V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom online kontaktného formulára, ktorý nájdete na našej webovej stránke. Tešíme sa na spoluprácu.

Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasite s používaním cookies.