Kompostáreň

Spoločnosť ecol Trade, s.r.o. má registrovanú kompostáreň na biologicky rozložiteľné odpady a kuchynský odpad, VŽP materiál kategórie 3.